RODO

Ogólna Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dotycząca pacjentów

NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1. Drogi Pacjencie, administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Wolności 44 w Mielcu, zwany dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: osrodekuzaleznien@wp.pl lub dzwoniąc na nr telefonu: (17) 788 70 40  ;  503 125 509.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych, ich prostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

91. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 10. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Wolności 44

30-300 Mielec

 

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E-mail 

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl