PROFILAKTYKA  I  SZKOLENIA

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów, kursów, treningów, maratonów terapeutycznych dla różnych grup odbiorców.

 Szkolenia i programy profilaktyczne prowadzone są dla zorganizowanych grup (np. zgłoszonych przez szkoły, instytucje lub organizacje) lub dla osób indywidualnych po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości uczestników. 

Warunki realizacji szkoleń i programów ustalane są po zgłoszeniu grupy w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi.

Program Profilaktyczny KOREKTA

Dla:

 • uczniów ostatnich klas szkół średnich
 • grup studentów
 • grup żołnierzy służby zasadniczej i zawodowej
 • pracowników w zakładach pracy

Zamierzone efekty:

 • przesunięcie granic ilości spożywanego alkoholu  i okoliczności picia  w „bezpieczny rejon”
 • zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań  alkoholowych
 • identyfikacja ewentualnego problemu alkoholowego

Organizacja programu-potrzeby:

 • grupa uczestników od 20 do 35 osób
 • forma pracy: wykład, warsztat
 • tablica do pisania widoczna dla wszystkich
 • uczestnicy w czasie spotkania anonimowo wypełniają ankietę – każdy powinien mieć ze sobą długopis lub ołówek
 • czas trwania programu: 3  godz. szkoleniowe
 • dla uczestników spotkania – ulotki
 • cena: 300,- zł brutto/program
Program Profilaktyczny NOE

Dla:

 • starszych uczniów szkół podstawowych
 • uczniów szkół średnich (wszystkich typów)

Zamierzone efekty:

 • ukazanie wartości:  PRAWDA – MIŁOŚĆ – WOLNOŚĆ
 • przekazanie wiedzy nt. problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
 • nabycie postawy abstynenckiej
 • nabycie umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku

Organizacja programu:

 • grupa uczestników od 50 do 150 osób
 • sala mieszcząca wszystkich uczestników
 • forma pracy: warsztat, psychodrama z udziałem uczestników spotkania, przez całe spotkanie aktywny udział uczestników
 • nagłośnienie – mikrofon na długim kablu lub bezprzewodowy
 • tablica do pisania widoczna dla wszystkich
 • uczestnicy na końcu spotkania wypełniają krótką, anonimową ankietę- każdy powinien mieć ze sobą długopis lub ołówek
 • czas trwania programu: 3 godz. zegarowe
 • spotkanie prowadzone przez 3 osobowy zespół przeszkolonych realizatorów
 • cena: 900,- zł brutto/program
Program Psychoedukacyjny dla osób szkodliwie pijących

Dla:

 • Kierowców, którym wstrzymano uprawnienia do prowadzenie pojazdów
 • Osób szkodliwie pijących zagrożonych uzależnieniem
 • Osób szkodliwie używających substancji psychoaktywnych

 

Zamierzone efekty:

 • wiedza na temat stylu picia – autodiognoza
 • wiedza na temat szkodliwości i wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm w związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych
 • korekta postaw i negatywnych zachowań

 

Ramowy program:

 • Moduł I –  regulacje prawne dotyczace prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Moduł II – społeczne aspekty używania i nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Asertywne zachowania
 • Moduł III – statystyki dotyczące nietrzeźwości na drogach
 • Moduł IV – alkohol istota działania na organizm
 • Moduł V  – autodiagnoza – style picia alkoholu
 • Moduł VI – wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych

 

Organizacja:

 • mała grupa 6- 8 uczestników
 • forma pracy: warsztaty, wykłady, zajęcia symulacyjne,materiały dla uczestników
 • czas szkolenia: 16 godz. (2 spotkania). Zajęcia w godzinach popołudniowych
 • Cena: 500 zł / uczestnik

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Szkolenie dla właścicieli lokali i sprzedawców napojów alkoholowych

Dla:

 • właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe
 • sprzedawców w lokalach sprzedających napoje alkoholowe

 Zamierzone efekty:

 • zapoznanie z aspektami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, szczególnie osobom nieletnim
 • zdobycie wiedzy o problemach alkoholowych osób nadużywających alkoholu
 • wypracowanie praktyki zwracania uwagi na wiek klientów kupujących alkohol
 • nauka umiejętności asertywnej odmowy przy próbie zakupu alkoholu przez osobę nieletnią

 Organizacja programu:

 • grupa uczestników od 10 do 30 osób
 • sala mieszcząca wszystkich uczestników
 • rzutnik multimedialny
 • forma pracy: wykład, projekcja filmu video, warsztat
 • tablica do pisania widoczna dla wszystkich
 • materiały dla uczestników spotkania
 • czas trwania programu:  6 godz. szkoleniowe
 • Koszt: 1.000 zł/szkolenie

 

Prowadzący: Pracownicy NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Termin realizacji: po uzgodnieniu z prowadzącym           

Bliższe informacje: Leszek Piasecki – tel. 502 372 785

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

 

Telefon

(17) 788 70 40 
(+48) 503 125 509