Program Ograniczania Picia

  PROGRAM  ZMIANY  SZKODLIWEGO  WZORCA  PICIA

Program ograniczania picia  to oddziaływania indywidualne i/lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym określone zasady dotyczące używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

Program przeznaczony jest dla:

– osób pijących alkohol szkodliwie

– osób uzależnionych od alkoholu, szczególnie:

 • bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
 • młodszych, nie akceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii,
 • w początkowej fazie uzależnienia,

Podczas konsultacji i sesji terapeutycznych pacjenci nie mogą być pod wpływem alkoholu. W sytuacji występowania przeciwwskazań zdrowotnych lub społecznych celowość udziału w programie będzie w każdym przypadku oceniana indywidualnie.

 Przeciwwskazaniem do udziału w programie ograniczania picia jest:

 • ciąża,
 • wszelkie zaburzenia funkcji wątroby, np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,
 • choroby metaboliczne, np. cukrzyca,
 • choroby układu pokarmowego, np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,
 • choroby układu krążenia, m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,
 • choroby neurologiczne, np. padaczka, stan po udarze mózgu,
 • niedokrwistość,
 • zaburzenia psychiczne, m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe, inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne),
 • długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem,
 • przeciwwskazania prawne

Formy terapii:

 • sesje indywidualne,
 • sesje grupowe (np. psychoedukacja, treningi umiejętności),
 • sesje rodzinne,
 • farmakoterapia.

Czas trwania:

8 – 12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.

 

 

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul.Wolności 44

39-300 Mielec

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E -mail

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl