Program terapeutyczny

                  PROGRAM TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU                         W ODDZIALE DZIENNYM

Pacjent w trakcie 7-tygodniowej terapii w Oddziale Dziennym pracuje nad:

 • Uzyskaniem  wiedzy nt. objawów choroby alkoholowej
 • Próbą rozpoznania własnych objawów uzależnienia
 • Rozpoczęciem pracy nad identyfikacją siebie jako osoby uzależnionej
 • Uświadomieniem roli alkoholu w swoim życiu
 • Budowaniem świadomości  własnej motywacji do leczenia
 • Pracą nad destrukcją alkoholową
 • Budowaniem świadomości własnych ograniczeń
 • Uświadomieniem bezsilności wobec alkoholu
 • Rozpoznaniem własnych doświadczeń związanych z utratą kontroli
 • Rozpoznaniem i zmianą przekonań dotyczących własnego picia
 • Rozpoznawaniem symptomów i autodiagnozą głodu alkoholowego
 • Nabywaniem wiedzy i umiejętności konstruktywnych  sposobów radzenia sobie z głodem
 • Rozpoznawaniem działania  mechanizmów uzależnienia
 • Nabywaniem umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • Uczeniem konstruktywnych form komunikacji
 • Nabywaniem wiedzy nt. nawrotów choroby
 • Zdobywaniem umiejętności zapobiegania nawrotom picia
 • Rozpoznaniem własnych zasobów mogących służyć trzeźwieniu
 • Budowaniem sieci wsparcia

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul.Wolności 44

39-300 Mielec

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E -mail

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl