Tryb przyjęcia na Oddział Dzienny

Przyjęcie  pacjenta  do Oddziału  Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

1. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania po wcześniejszej rozmowie konsultacyjnej z kierownikiem Oddziału i wyznaczeniu terminu rozpoczęcia leczenia.

2. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału  w miarę wolnych miejsc.

3. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawienia   prawomocnego orzeczenia sądu.

4. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.

5. Program terapeutyczny trwa 7 tygodni i realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

6. Warunkiem uczestniczenia w programie dziennym terapii jest podpisanie kontraktu terapeutycznego i zachowywanie abstynencji alkoholowej, narkotykowej i lekowej.

7. Pacjenci w oddziale dziennym poddawani  są codziennie przed rozpoczęciem zajęć badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji.

8. W ramach terapii w oddziale dziennym pacjenci:

  • mają możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych
  • mają możliwość konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej
  • otrzymują materiały niezbędne do realizacji programu terapeutycznego
  • otrzymują jeden posiłek dziennie 

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul.Wolności 44

39-300 Mielec

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E -mail

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl