Terapia współuzależnienia

     TERAPIA DLA OSÓB  BILSKICH  PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH

Życie w bliskim emocjonalnym związku z osobą uzależnioną jest zarówno źródłem cierpień i zaburzeń emocjonalnych jak też wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia somatycznego. Współuzależnienie obejmuje taki sposób reagowania na silnie stresową sytuację współżycia z osoba uzależnioną, bądź inną osobą działającą destrukcyjnie, który powoduje postępujące uwikłanie w tę sytuację. Osoba współuzależniona będzie próbowała wprowadzać zmiany, zmierzające jej zdaniem do poprawy sytuacji, jednak to, co będzie robiła, i tak będzie tę sytuację utrwalać i pogarszać.  

 

 Współuzależnienie można więc określić jako:

 • utrwaloną formę uczestnictwa w długotrwałej i trudnej lub niszczącej sytuacji życiowej,
 • ograniczającą w sposób istotny swobodę wyboru postępowania
 • prowadzącą do pogorszenia własnego stanu
 • utrudniającą zmianę własnego położenia na lepsze
 • prowadzące do doświadczania trudnych sytuacji i emocji w sposób ciągły (smutku, lęku, przygnębienia, zamartwiania się , bezsenność, trudności w wykonywaniu obowiązków, brak sił witalnych, planów na przyszłość, unikanie kontaktów      z innymi).

Są to powody dla którego, osoby żyjące w związkach z osobami uzależnionymi  powinny również podjąć swoja terapię. Zachęcamy do skorzystania z Naszej oferty pomocy w kontakcie indywidualnym i grupowym.

Przyjęcie pacjenta do programu terapeutycznego w ośrodku

 • pierwsze spotkanie: założenie karty, wywiad, motywacja do kolejnych spotkań
 • kolejne 2 – 3 spotkania diagnostyczne:  diagnoza nozologiczna i problemowa
 • w razie potrzeb – porady medyczne
 • kolejne kilka spotkań indywidualnych przygotowuje do rozpoczęcia programu podstawowego grupowego.

 

Główne cele pracy ze współuzależnionymi:

 • rozpoznanie własnych aktualnych ról życiowych,
 • praca nad rozpoznaniem destrukcji, którą w życie wnosi osoba pijąca
 • rozpoznanie własnych reakcji na życie w destrukcyjnym związku
 • zdobycie wiedzy  dotyczącej współuzależnienia i funkcjonowania  w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • nabycie wiedzy dotyczącej uzależnienia, odniesienia jej do własnego uwikłania w życie z osobą uzależnioną
 • rozpoczęcie pracy nad uznaniem własnego prawa do zmiany.

Praca w grupie terapeutycznej obejmuje program składający się z dwóch bloków tematycznych po 14 spotkań każdy. Zajęcia grupowe odbywają się jeden raz w tygodniu przez 2 godziny.

W ramach pracy nad „Zrozumieniem własnego współudziału w chorobie alkoholowej – cz. I” – praca w grupie obejmuje tematy:

 • czym jest wspóuzależnienie
 • role dzieci w rodzinie alkoholowej
 • czym jest i jak się przejawia nadodpowiedzialność, nadkontrola, bezsilność- niekierowanie własnym życiem
 • psychologiczne skutki współuzależnienia
 • współuzależnienie – funkcjonowanie rodziny
 • zdobycie wiedzy czym jest uzależnienie, jakie są objawy i fazy choroby alkoholowej, jakie mechanizmy działają w chorobie alkoholowej
 • czym są nawroty choroby alkoholowej
 • zapoznanie z dysfunkcją rodziny alkoholowej

W ramach pracy nad „ Rozwojem osobistym – cz. II” praca obejmuje tematy:

 • zapoznanie z procesem zmian niezbędnych do rozwoju osobistego
 • praca nad rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do budowania poprawnej komunikacji interpersonalnej
 • wprowadzenie do zachowań asertywnych
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie z  przemocą, lękiem, złością
 • nabyciem umiejętności jak pomóc własnym dzieciom
 • praca nad zaspokajaniem własnych potrzeb życiowych
 • danie sobie prawa do bycia dobrą dla siebie

W uzasadnionych przypadkach pacjent realizuje program w kontakcie indywidualnym. W trakcie uczestnictwa              w programie grupowym istnieje możliwość równoległych spotkań indywidualnych.              

 

 

Adres

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul.Wolności 44

39-300 Mielec

Telefon

(17) 788 70 40
(+48) 503 125 509

E -mail

www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl